1. Organisatie

De competitie, ook de 3band- / overbandcompetitie worden gespeeld over drie periodes.

De eerste periode is de eerste helft van het seizoen, de tweede periode is de tweede helft van het seizoen, de derde periode is de eindronde of finale ronde.
Per periode is er per afdeling één ploeg kampioen en één ploeg tweede. Na de laatste speeldag volgt in elke afdeling waar nodig een eindronde.

De winnaar van de eerste periode speelt tegen de winnaar van de tweede periode, dit over twee wedstrijden (heen en terug). De ploeg die deze eindronde wint, is kampioen.

Als de eerste en tweede periodekampioen dezelfde ploeg is, dan speelt de tweede van de eerste periode tegen de tweede van de tweede periode. Als dat ook dezelfde ploeg is, dan wordt er geen eindronde gespeeld.


De eerste wedstrijd van de eindronde wordt in het lokaal van de eerste periodekampioen gespeeld, de tweede wedstrijd in het lokaal van de tweede periodekampioen.
Bij gelijkheid van punten worden de ploegen als volgt gerangschikt ( per periode ) en in onderstaande volgorde:

1. het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten;
2. het totaal aantal wedstrijdpunten die de ploeg tegen heeft;

Na de derde periode wordt de eerste twee geklasseerden van elke afdeling een stel biljartballen toegekend. 

3. Bebruik computer - scherm - opschrijfbord - wedstrijdboek

- Dit moet worden toegepast voor alle officiële wedstrijden.

- Het is de bedoeling dat de betrokken speler altijd het verloop van de wedstrijd kan zien.

- Na het beëindigen van de wedstrijden moet de inrichtende club zorgen dat de uitslag op het Bondssecretariaat toe komt.

- Alle partijen krijgen één exemplaar van de uitslag.

>> Gebruik computer + scherm

- De wedstrijden worden ingegeven in de pc en worden bijgehouden op het wedstrijdblad ( reden : uitval stroom, fout in programma bij versturen, probleem wedstrijdnummer, enz. )

- Na elke beurt worden de gemaakte punten ingegeven.

- Na het beëindigen van alle wedstrijden, het wedstrijdblad verzenden naar Bondssecretariaat, dit VOOR MAANDAG 24 u 00.

- Wedstrijdblad uitprinten, laten aftekenen en één exemplaar aan alle betrokken partijen bezorgen.

>> Gebruik opschrijfbord - officiëel wedstrijdblad 

- De wedstrijden worden bijgehouden op het officiële wedstrijdblad.

- Na elke beurt worden de gemaakte punten opgeschreven op het wedstrijdbord en in de officiële wedstrijdboek.

- Na het beëindigen van alle wedstrijden, tekenen alle betrokken ploegen het wedstrijdblad en elke partij krijgt één exemplaar.

- De secretaris van de organiserende club zorgt ervoor dat deze wedstrijden worden ingebracht in het computerprogramma vóór maandag 24 u 00.  

2. Puntentoekenning

Omdat wij de puntentelling gebruiken van de KVBBL, moet op het wedstrijdblad het gemiddelde genoteerd worden tot 3 cijfers na de komma. 

Maar bij de berekening wordt er niet afgerond !

Voorbeeld: Speler TSP 92 ... GSP 89 in 19 beurten 

Berekening: GSP gemiddelde gedeeld door TMP gemiddelde x 100

GSP gemiddelde = 89 : 19 = 4.68421052631...

TSP gemiddelde = 92 : 20 = 4.60

Behaalde punten: 4.68421052631... gedeeld door 4.60 = 1.0183066... x 100 = totaal 101  behaalde punten

Winnaar binnen de beurten krijgt 10 bonuspunten, gelijkspel binnen de beurten, elke speler 5 bonuspunten. Buiten de beurten geen bonuspunten.

Maximum te behalen punten = 260 punten. Voorbeeld: 92 punten in 8 beurten = 250 ptn + 10 bonuspunten = 260 punten.

  

3. Minimum-maximum te spelen punten en aantal spelers per afdeling

Afdeling 1  -  3 spelers
Minima te spelen punten :
speler 1 = 48     speler 2 = 60     speler 3 = 92

Afdeling 2  -  3 spelers
Minima te spelen punten :
speler 1 = 32     speler 2 = 44     speler 3 = 54

Afdeling 3  -  4 spelers
Minima te spelen punten :
speler 1 = 20     speler 2 = 26     speler 3 = 29     speler 4 = 35

Afdeling 4  -  4 spelers
Minima te spelen punten :
speler 1 = 20     speler 2 = 20     speler 3 = 29     speler 4 = 32

Afdeling 5  - Drieband en Overband >> zie verder punt 8  

In iedere ploeg mag elke speler ongelimiteerd geforceerd spelen, maar wel in dezelfde dicipline.
Clubs met meer dan één ploeg (A, B, …) in één afdeling mogen de spelers van de ploegen onderling verwisselen. De betreffende spelers mogen dus in ieder van de verschillende ploegen spelen. Wij spelen maximum 40 beurten. De speler die begonnen is, stopt na zijn veertigste beurt en de tegenstrever moet zijn veerstigste beurt beginnen met de opzet.

 

4. Speeldagen van de afdelingen ( tenzij anders vermeld in de kalender )

   afdeling                                            dag
           1                                                              vrijdag
           2                                                               zaterdag
           3                                                               vrijdag
           4                                                               vrijdag en zondag

    5   ( = 3b + Ovb )

                                                              zondag


5. Handicappunten Vrij Spel

tmp 100 % gemiddelde
20 beurten
                              20                       1.00
                              23                       1.15
                              26                       1,30
                              29                       1,45
                              32                       1,60
                              35                       1,75
                              38                       1,90
                              41                       2,05
                              44                       2,20
                              48                       2,40
                              54                       2,70
                              60                       3,00
                              66                       3,30
                              72                       3,60
                              80                       4,00
                              92                       4,60
                            104                       5,20
                            116                       5,80
                            132                       6,60
                            148                       7,40
                            164                       8,20
                            180                       9.00

10.00 gemiddelde wordt 100 K.I. 38/2

6. Handicappunten Kader 38/2 Integraal

tmp 100 % gemiddelde
20 beurten
                             100                       5,00
                             115                       5,75
                             130                       6,50
                             145                       7,25
                             160                       8,00
                             180                       9,00
                             200                     10,00
                             230                     11,50
                             260                     13,00
                             300                     15,00
                            350                     17.50
   

20,00 gemiddelde wordt 200 K.I.  57/2

7. Handicappunten Kader 57/2 Integraal

tmp 100 % gemiddelde
20 beurten
                            250                       12,50
                            300                       15,00
                            350                       17.50
   

20.00 gemiddelde wordt 250 K.I.  38/1

IEDEREEN speelt aan 100 % 

Promoveren :

van Vrij naar Kader, van 38/2 naar 57/2, van 57/2 naar 38/1 en van 38/1 naar 57/1 zijn veranderingen van dicipline. De betrokken speler moet na VIER wedstrijden geteld worden.

 

8. VIJFDE Afdeling

1. De competitie in VIJFDE afdeling is opgesplitst in Drieband en Overband

    - De competitie in eerste periode Drieband gaat door op speeldagen 1, 3, 5, 7, enz. ( op oneven speeldagen)

    - De competitie in eerste periode Overband gaat door op speeldagen 2, 4, 6, 8, enz. ( op even speeldagen )

    - De competitie in tweede periode Drieband gaat door op speeldagen 15, 17, 19, 21, 23, enz. ( op oneven speeldagen )

    - De competitie in tweede periode Overband gaat door op speeldagen 14, 16, 18, 20, 22, enz. ( op even speeldagen )

2. Elke club mag maximum twee ploegen inschrijven met volgende beperkingen:
    - Niet meer dan zes ploegen in competitie ( alle afdelingen samen )
    - De VIJFDE afdeling speelt altijd op zondag, en START om 18 u 30 !!  Uitzonderingen op deze regel worden door de Technische Commissie onderzocht

3. De competitie kan, in overleg met de tegenstrevers, ook op een andere dag gespeeld worden. Wel mag deze de normale competitie van het Vrij / Kader        niet storen. Indien een club niet kan spelen op ZONDAG ( bv. Sluitingsdag lokaal ), dan moeten deze speeldagen omgewisseld worden, de tegenpartij moet dit aanvaarden. De wedstrijden moeten dan gespeeld worden voor de officiële kalenderdag.

4. Er is een DERDE periode ( eindronde )

5. Na de derde periode wordt aan de eerste twee geklasseerden van elke afdeling een schaal of beker toegekend. Deze schaal of beker wordt uitgereikt op        de prijsuitreiking op het einde van het seizoen. 

Inlichtingen competitie Drieband

1. De competitie Drieband wordt gespeeld met 3 spelers en de minimum te spelen punten zijn:
    speler 1 = 12     speler 2 = 16     speler 3 = 20


2. Elke speler mag ongelimiteerd geforceerd spelen.

3. Er mag met gestipte ballen gespeeld worden, maar dit moet niet ( enkel in drieband ).

4. Een wedstrijd duurt maximum 50 beurten en de nabeurt is altijd met opzetten van de 3 ballen zoals bij aanvang van de wedstrijd.

Inlichtingen competitie Overband

1. De competitie Overband wordt gespeeld met 4 spelers, en de minimum te spelen punten zijn:

    speler 1 = 14     speler 2 = 16     speler 3 = 20     speler 4 = 30

2. Elke speler mag ongelimiteerd geforceerd spelen.

3. Een wedstrijd duurt maximum 40 beurten en de nabeurt is altijd met opzetten van de 3 ballen, zoals bij aanvang van de wedstrijd.

 

9. Gezamelijke competitie KNLBB - KVBBL  1ste Afdeling

1. De competitie zal in september starten, de wedstrijden worden op vrijdag en/of donderdag gespeeld.

2. Er zal worden gespeeld met een heen en terugronde, zoals momenteel in de KNLBB. De periodekampioenen zullen in een eindronde, een heen en terug wedstrijd spelen. In elke periode mag er de laatste 3 wedstrijden geen forfait zijn, en mogen er geen nieuwe spelers worden opgesteld.

3. De wedstrijdpunten worden toegekend zoals die op dit moment bij de KVBBL toegekend worden.

4. De bond waar de wedstrijd plaats vind zal eventuele klachten en geschillen behandelen.

5. Afwisselend worden de prijzen gekocht door de KNLBB en de KVBBL. De prijzen worden door de KNLBB op de prijsuitreiking, en bij de KVBBL op de statuaire vergadering overhandigd.

6. Beide secretariaten zullen hun wedstrijden verwerken en doorsturen naar het andere secretariaat zodat beide steeds up-to-date blijven.

7. De boete wordt betaald aan de bond waar het voorval zich heeft afgespeeld.

>> Verkeerd lidnummer  4 euro

>> Matchblad verkeerd ingevuld  4 euro

>> Niet in kledij  4 euro

>> Matchblad te laat  4 euro + 1 euro per dag

>> Forfait  4 euro per persoon

8. Een speler die in de 2 bonden speelt, kan maar met één club meespelen en moet dit op voorhand doorgeven. Een speler die in een club speelt die géén 1ste afdeling heeft, mag meespelen in een andere club in de 1ste afdeling, maar moet dit op voorhand doorgeven.

9. De minimum te spelen punten zijn 54 - 60 - 92. Spelers vanaf 200 kader spelen aan 75%, afgerond naar boven. De beide bonden zullen hun reglement toepassen ivm de limiet voor het geforceerd spelen.

10. Er mogen maximum 16 ploegen deelnemen, 8 per bond. Indien een club 2 ploegen in schrijft, en er zijn meer dan 16 inschrijvingen, dan kan die club slechts 1 ploeg inschrijven. Indien er bij 1 bond minder dan 8 clubs inschrijven, kan de andere bond een club meer inschrijven ( bv. 7 clubs KNLBB en 9 clubs KVBBL ). Twee ploegen van dezelfde club spelen eerst tegen elkaar. Indien er meer dan 16 clubs inschrijven en er geen 2 ploegen van dezelfde club zijn, wordt door lottrekking bepaald wie er afvalt.

11. Omdat wij de puntentelling van de KVBBL gebruiken, moet op het wedstrijdblad het gemiddelde genoteerd worden tot 3 cijfers na de komma. Maar bij de berekening wordt er niet afgerond. 

Voorbeeld :    Speler TSP  92  >>>  GSP  89  in  19 beurten

Berekening :  GSP gem : TSP gem x 100

GSP gem >> 89 : 19 = 4.68421052631...

TSP gem >>  92 : 20 = 4.60

Punten : 4.68421052631 : 4.60 = 101.83066

Totaal punten  =  101

Winnen binnen de beurten krijgt 10 bonuspunten

Gelijkspel binnen de beurten krijgt elke speler 5 bonuspunten

Winnen of gelijkspel buiten de beurten = 0 bonuspunten

Maximum te behalen punten = 260

Voorbeeld : 92 in 8 beurten = 250 ptn + 10 bonuspunten = 260 ptn 

 

10. Competitie spelen in één afdeling bij één andere club

Indien een speler in één bepaalde afdeling wenst te spelen bij één andere club, kan en mag hij dit, maar er moet wel aan bepaalde voorwaarden worden voldaan :

- Dit moet aangevraagd worden vóór de eerste speeldag.

- De betrokken speler moet dit aanvragen en de Beheerraad van de KNLBB moet dit goedkeuren. Aanvragen vóór 01 september.

- Dit mag enkel bij één andere club.

- Dit mag enkel in één andere afdeling.

- Dit mag enkel als de club van de betrokken speler deze afdeling niet heeft.

- Dit kan nooit voor bekerwedstrijden.

- De betrokken speler moet maar eenmaal lidgeld betalen aan de KNLBB.

- De betrokken speler moet spelen in de kledij en met de spelerskaart van zijn eigen club.  

Onze sponsors

vetro

Vetro BVBA
Rozenlaan 11
3960 Bree

 

 

Biljardin logo

Biljardin
Turnhoutsebaan 69
2390 Oostmalle
+32 (0) 475/90 90 66

 

 

AWS logo


Verhuur van minibussen & bestelwagens
Stationsstraat 3
3990 Peer
+32 (0) 11/73 57 57

 

 

TSB logo

TS Boekhouders

Nagel & Beautygroothandel Kappersgroothandel Golden Rose Belgie Smartphone herstellen bree Sitetech Computers Bree