1. Organisatie

De competitie, ook de 3bandcompetitie worden gespeeld over drie periodes.

De eerste periode is de eerste helft van het seizoen, de tweede periode is de tweede helft van het seizoen, de derde periode is de eindronde of finale ronde.
Per periode is er per afdeling één ploeg kampioen en één ploeg tweede. Na de laatste speeldag volgt in elke afdeling waar nodig een eindronde. De winnaar van de eerste periode speelt tegen de winnaar van de tweede periode, dit over twee wedstrijden (heen en terug). De ploeg die deze eindronde wint, is kampioen.
Als de eerste en tweede periodekampioen dezelfde ploeg is, dan speelt de tweede van de eerste periode tegen de tweede van de tweede periode. Als dat ook dezelfde ploeg is, dan wordt er geen eindronde gespeeld.
De eerste wedstrijd van de eindronde wordt in het lokaal van de eerste periodekampioen gespeeld, de tweede wedstrijd in het lokaal van de tweede periodekampioen.
Bij gelijkheid van punten worden de ploegen als volgt gerangschikt ( per periode ) en in onderstaande volgorde:
1. het totaal aantal behaalde wedstrijdpunten;
2. het totaal aantal wedstrijdpunten die de ploeg tegen heeft;
3. indien in een bepaalde periode de punten en de tegenpunten gelijk zijn, dan berekenen wij het gespeelde percentage van de ganse ploeg over die periode.     Deze berekening gaat als volgt: ( a : b ) : ( c : d ) gespeelde ploeggemiddelde over de periode waarin de eerste of tweede plaats werd behaald.
De berekening gaat over al de gespeelde wedstrijden in die periode.

a = de som van "de te spelen punten" / b= de som van "het aantal wedstrijden" x 20 beurten / c = de som van "de gespeelde punten" / d = de som van "het aantal gespeelde beurten".

Na de derde periode wordt de eerste twee geklasseerden van elke afdeling een schaal of beker toegekend. Deze schaal of beker wordt uitgereikt op de prijsuitreiking op het einde van het seizoen.

2. Puntentoekenning

Behalen van het gemiddelde: 2 punten;
Winnen van de partij: 2 punten;
Gelijkspel: 1 punt;
Verliezen van de partij: 0 punten;
Bijzondere prestatie
(dubbel van het gemiddelde in maximaal 10 beurten): 1 punt.

3. Minimum-maximum te spelen punten en aantal spelers per afdeling

AFDELING 1  -  3 spelers
Minima te spelen punten :
speler 1 = 54
speler 2 = 66
speler 3 = 92

AFDELING 2  -  3 spelers
Minima te spelen punten :
speler 1 = 32
speler 2 = 44
speler 3 = 54

AFDELING 3  -  4 spelers
Minima te spelen punten :
speler 1 = 23
speler 2 = 26
speler 3 = 29
speler 4 = 35

AFDELING 4  -  4 spelers
Minima te spelen punten :
speler 1 = 23
speler 2 = 23
speler 3 = 29
speler 4 = 32

AFDELING 5  - 3band  -  3 spelers
Minima te spelen punten :
speler 1 = 12
speler 2 = 16
speler 3 = 20

In iedere ploeg mag elke speler ongelimiteerd geforceerd spelen, maar wel in dezelfde dicipline.
Clubs met meer dan één ploeg (A, B, …) in één afdeling mogen de spelers van de ploegen onderling verwisselen. De betreffende spelers mogen dus in ieder van de verschillende ploegen spelen. Iedereen speelt aan 100 %.en wij spelen maximum 40 beurten. De speler met het beste proportioneel gemiddelde wint de wedstrijd en krijgt twee wedstrijdpunten. De speler die begonnen is, stopt na zijn veertigste beurt en de tegenstrever moet zijn veerstigste beurt beginnen met de opzet.

4. Speeldagen van de afdelingen ( tenzij anders vermeld in de kalender )

   afdeling                                            dag
           1                                                              vrijdag
           2                                                               zaterdag
           3                                                               vrijdag
           4                                                               vrijdag en zondag

    5   ( = 3b + Ovb )

                                                              zondag


5. Handicappunten Vrij Spel

tmp 100 % tmp 75 % gemiddelde 50 %
20 beurten 15 beurten
                              23                               18                       1,15              0,575
                              26                               20                       1,30              0,650
                              29                               22                       1,45              0,725
                              32                               24                       1,60              0,800
                              35                               27                       1,75              0,875
                              38                               29                       1,90              0,950
                              41                               31                       2,05              1,025
                              44                               33                       2,20               1,10
                              48                               36                       2,40               1,20
                              54                               41                       2,70               1,35
                              60                               45                       3,00               1,50
                              66                               50                       3,30               1,65
                              72                               54                       3,60               1,80
                              80                               60                       4,00               2,00
                              92                               69                       4,60               2,30
                            104                               78                       5,20               2,60
                            116                               87                       5,80               2,90
                            132                               99                       6,60               3,30
                            148                             111                       7,40               3,70
                            164                             123                       8,20               4,10
180 135                       9.00               4.50

10.00 gemiddelde wordt 100 K.I. 38/2

6. Handicappunten Kader 38/2 Integraal

tmp 100 % tmp 75 % gemiddelde 50 %
20 beurten 15 beurten
                             100                            75                       5,00                 2,500
                             115                            87                       5,75                 2,875
                             130                            98                       6,50                 3,250
                             145                          109                       7,25                 3,625
                             160                          120                       8,00                  4,00
                             180                          135                       9,00                  4,50
                             200                          150                     10,00                  5,00
                             230                          173                     11,50                  5,75
                             260                          195                     13,00                  6,50
                             300                          225                     15,00                  7,50
                            350                          262                     17.50                  8.75
       

20,00 gemiddelde wordt 250 K.I.  57/2

7. Handicappunten Kader 57/2 Integraal

tmp 100 % tmp 75 % gemiddelde 50 %
20 beurten 15 beurten
                            250                            188                       12,50              6,25
                            300                            225                       15,00              7,50
                            350                            262                       17.50               8.75
       

20.00 gemiddelde wordt 250 K.I.  38/1

IEDEREEN speelt aan 100 %

Promoveren :

van Vrij naar Kader, van 38/2 naar 57/2, van 57/2 naar 38/1 en van 38/1 naar 57/1 zijn veranderingen van dicipline. De betrokken speler moet na VIER wedstrijden geteld worden.

 

8. Competitie Drieband

1. Elke club mag maximum twee ploegen inschrijven met volgende beperkingen:
- Niet meer dan zes ploegen in competitie (alle afdelingen samen)
- Drieband is altijd op zondag.

2. De minimum te spelen punten zijn
speler 1 = 12
speler 2 = 16
speler 3 = 20
Elke speler mag ongelimiteerd geforceerd spelen zonder te promoveren.
3. De competitie kan in overleg met de tegenstanders ook op een andere dag gespeeld worden.   Wel mag deze de normale competitie van het vrij/kader niet storen. Indien een club niet kan spelen op zondag moeten deze speeldagen omgewisseld worden, de tegenpartij moet dit aanvaarden. De wedstrijden moeten gespeeld zijn voor de volgende competitiedag drieband.
4. Indien de eigen club geen ploeg drieband inschrijft mag een speler bij een andere club deelnemen aan de competitie drieband (wel altijd bij dezelfde club). De betrokken speler moet maar eenmaal lidgeld betalen (bij zijn eigen club) en hij moet spelen in de kledij en met de spelerskaart van zijn eigen club.  Dit moet dit op voorhand doorgegeven worden aan de Bondssecretaris.
5. Er is een derde periode (eindronde)
6. Er mag met gestipte ballen gespeeld worden maar dit moet niet (enkel in drieband).
7. Een wedstrijd duurt maximum 50 beurten en de nabeurt is altijd met opzetten van de 3 ballen zoals bij aanvang van de wedstrijd

8. Na de derde periode wordt aan de eerste twee geklasseerden van elke afdeling een schaal of beker toegekend. Deze schaal of beker wordt uitgereikt op de prijsuitreiking op het einde van het seizoen.

Onze sponsors

vetro

Vetro BVBA
Rozenlaan 11
3960 Bree

 

 

Biljardin logo

Biljardin
Turnhoutsebaan 69
2390 Oostmalle
+32 (0) 475/90 90 66

 

 

AWS logo


Verhuur van minibussen & bestelwagens
Stationsstraat 3
3990 Peer
+32 (0) 11/73 57 57

 

 

TSB logo

TS Boekhouders

Nagel & Beautygroothandel Kappersgroothandel Golden Rose Belgie Smartphone herstellen bree Sitetech Computers Bree